Program

8:45–9:30  Registrace a Coffee break

9:30–10:00  Zahájení eventu


10:00–10:30  Jak udělat výběr uchazečů dobře     

Libor Komárek | Kariérní centrum MU

Zamyslíte se spolu s ostatními nad svým přístupem k výběru kandidátů a zhodnotíte, zda jsou tyto cíle a přístupy nastaveny správně.


10:30–11:00  Jak uchopit firemní kulturu

Kateřina Lukášová | Sazka a.s.

Jak s firemní kulturou společnosti pracují, jak ji mají definovanou a vybírají nové zaměstnance na základě těchto stanovených hodnot?
Dozvíte se, jaký může mít efekt výběr nového zaměstnance na budování týmu a společenské komunity.


11:00–11:30  Firemní kultura a kariérní stránky

Zdeňka Krejčíková | CN Group CZ

Na základě jakých informací lze vystavět kariérní stránky tak, aby reflektovaly Vaši firemní kulturu. Zjistíte, jak v praxi jejich tvorba vypadá.

11:30–12:00  Coffee break

12:00–12:30  Jak promítnout požadavky do inzerátu

Jana Meniarová | Bonami

Získáte přehled o tom, jak k tvorbě obsahu i vizuálu pracovních inzerátů přistupují jiné společnosti. 
Na příkladu z praxe zjistíte, jak vypadá inzerát, na který uchazeči dobře reagují. 


12:30–13:00  Jaké inzeráty na skupiny generace Y fungují

Markéta Rolincová | Kariérní centrum MU

Čeká vás představení nejúspěšnějších inzerátů publikovaných v rámci kariérního portálu JobCheckIN.
Co by měl obsahovat inzerát od názvu, přes požadavky a benefity, aby studenty a absolventy vysokých škol zaujal?

13:00–14:00  Oběd

14:00–14:45 Panelová diskuze

Kateřina Lukášová, Zdeňka Krejčíková, Jana Meniarová

Panelová diskuze bude zaměřena na téma, které se prolíná celým programem – tedy na firemní kulturu a jak ji jednotlivý zástupci HR komunikují během výběru kandidátů. Do jaké míry má firemní kultura a osobní kontakt vliv na to, zda kandidát na pracovní nabídku nakonec kývne?


14:45–15:15  Výběr na základě stáží

Markéta Rolincová | Kariérní centrum MU

Nahlédnete do systému stážistického programu jako 3měsíčního výběrového řízení. 
Důraz bude kladen především na přípravnou a realizační fázi, jak lze stážistický program implementovat a jak právně nastavit vztahy se stážisty.

15:15–15:45  Coffee break

15:45–16:15  Psychodiagnostika pro HR – ano, nebo ne?

Každá kvalitní psychodiagnostická metoda své výhody a nevýhody. Cílem vystoupení nebude představení jednotlivých typů metod, ale návod k tomu, aby si každý z účastníků mohl z nabídek chodících do jejich společnosti sám informovaně rozhodnout, zda je daná metoda kvalitní.


16:15–16:45 Customer Design ve výběrovém řízení

Ivar Mesenský | Wolf Hunt

Jaké jsou nejčastější chyby ve výběrových řízeních napříč trhem práce? Dozvíte se, co v rámci HR nejčastěji nefunguje a proč tomu tak je.


16:45–17:15  Zakončení eventu

17:15–22:00  Networking

Závěrečný networking je nedílnou součástí konference a zároveň skvělou příležitostí pro předávání dobré praxe a získávání zajímavých tipů a rad od ostatních účastníků či řečníků. Bude spojený s rautem a řízenou degustací vína.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.